BYTOVÝ DŮM – NA HRADISKU

Bytový dům s 26 byty, včetně infrastruktury. Černá cesta, Olomouc. Dodávka stavby formou Construction management.

Cena díla:      29 milionů Kč, bez DPH

Termín:          2013 - 2014

Investor:        Simplon Power s.r.o.

Typ stavby:    Novostavba, bytové domy