VZOROVÝ DŮM – RADÍKOV

Dokončovací práce vzorového rodinného domu projektu http://www.vilky-radikov.cz/. Dodávka stavebních prací s výjimkou hrubé stavby domu.

Cena díla:      2,2 miliony Kč, bez DPH

Termín:          02/2015 -06/2015

Investor:        Hotel LAFAYETTE, s.r.o.

Typ stavby:    Novostavby, rodinné domy

radikov 1
radikov 2
radikov 3
radikov 4
radikov 5
radikov 6
radikov 7
radikov 8
radikov 9
radikov 10
radikov 11
radikov 12
radikov 13
radikov 14
radikov 15
radikov 16
radikov 17
radikov 18
rad3
rad2
rad1